Навигация
Модули

Модули

PurPur е модулно приложение, което е конструирано от различни модули. Всеки един модул разширява функционалността на системата, давайки й нови възможности. Системата може да функционира пълноценно, както с всички модули така и без някои от тях. Част от предоставяните модули представляват базовото ядро на системата и те са неразделна част от PurPur.

Модулната гъвкавост на PurPur предоставя възможност на клиенти, сами да изберат и конфигурират PurPur с най-подходящите и полезни за тях модули.

Видове модули

Ядро на системата

Модулите, които представляват ядрото на PurPur са неразделна част от системата. Тези модули дават основната функционалност на PurPur. Такива модули са:

Частично базови и частично опционални

Функционалността на модулите, включени в тази група, може да бъде разделена на базова и опционална. Базовата функционалност от модулите, представлява част от ядрото на системата, докато опционалната функционалност предоставя удобства на потребителите на системата. Такъв вид модул е:

Напълно опционални модули

Опционалните модули са изградени от изцяло допълнителна функционалност, която улеснява процеса на работа на потребителите на системата. Допълнителната функционалност предоставя инструменти, чрез които се гарантира сигурността, улеснява се анализа и се гарантира комфорта на потребителя в системата. Такива модули са:


Визуален изглед от програмата

Изглед от програмата


Ribbon меню

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


PurPur


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!