Навигация
Модул База данни

Модул База данни Модул База данни гарантира сигурността на данните и предотвратява безвъзвратната им загуба. Този модул служи за управление на базата данни на PurPur. Модулът включва в себе си няколко основни дейности свързани с пълно и частично управление на базата. Модул База данни е напълно опционален за системата, но е силно препоръчителен.


Възможности на модула

Пълно архивиране

Пълното архивиране на базата данни позволява съхраняване на моментното състояние на всички данни от базата и тяхното съхраняване в архивен файл. С помощта на създадения архив по-късно може да се възстанови състоянието на данните, към момента на създаване на архивния файл.

Пълно възстановяване

Пълното възстановяване на базата данни позволява възвръщане на моментно състояние на всички данни в базата. За целта се използва архивен файл, който е създаден чрез пълно архивиране. При използване на пълно възстановяване, записите с текущи данни в системата се премахват и се записват данните от архивния файл.

Частично архивиране

Частичното архивиране на базата данни е изключително удобно нововъведение в системата, което по подобие на пълното архивиране, съхранява моментното състояние на всички данни от базата и ги съхранява в архивен файл. Разликата между двата вида архивиране се състои в това, че при частичното архивиране, данните се обработват като отделни записи, а не като едно цяло, както е при пълното архивиране.

Частично възстановяване

Частичното възстановяване на базата данни позволява гъвкав начин за синхронизиране на данните на оригиналната база данни с резервна база. За целта се използва частичен архивен файл, който е създаден чрез частично архивиране. При използване на частично възстановяване, записите с текущи данни в системата НЕ се премахват от базата данни, а единствено се допълват липсващите записи с данни от частичния архивен файл. По този начин се постига единствено допълване на липсващи записи с данни към базата данни, без да се губят вече съществуващите данни в нея.

Изтриване

Тази операция изтрива единствено данните за извършени покупко-изкупвателни дейности от базата данни. Тя не изтрива вече въведените данни за материали и клиенти. Операцията е изключително полезна в случай, че решите да премахнете вече ненужните данни за извършена дейност, като това не влияе по никакъв начин на номерата на Покупко-изплащателната сметка.


Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!