Навигация
Модул Материали

Модул Материали Модул Материали управлява видовете материали, които изкупвателният пункт може да изкупува. Чрез модула се предоставя възможност за управлението и манипулиране на базата от материали. Модулът е част от ядрото на системата.


Възможности на модула

Характеристика на материал

 • Код на материал
 • Име на материал
 • Свойства на материал
  • Опасен материал
  • Превозно средство
 • Материалът е разрешено да се изкупува от:
  • Физически лица
  • Юридически лица
 • Приоритет на показване
 • Разрешително за изкупуване

Базова функционалност

 • Добавяне на материал
 • Редактиране на материал
 • Изтриване на материал
 • Търсене на материал
 • Табличен преглед на материали

Критерии за търсене

 • Код на материал
 • Име на материал

Таблично представяне на данните

 • Код на материал
 • Име на материал
 • Опасен материал
 • Превозно средство
 • Физически лица
 • Юридически лица
 • Приоритет на показване
 • Разрешително за изкупуване

Визуален изглед от модула

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!