Навигация
Модул Физически клиенти

Модул Физически клиенти Модул Физически клиенти управлява клиентите, които предават вторични отпадъци в изкупвателния пункт и представляват физически лица. Чрез модула се предоставя възможност за управление и манипулиране на базата от физически клиенти. Модулът представлява част от ядрото на системата (допустимо е да бъде опционален, в определени случаи).


Възможности на модула

Характеристика на клиент

 • Лично име
 • Бащино име
 • Фамилия
 • ЕГН
 • Номер на Лична карта
 • Дата на издаване на Личната карта
 • Институция издала Личната карта
 • Адрес на клиента

Базова функционалност

 • Добавяне на клиент
 • Редактиране на клиент
 • Изтриване на клиент
 • Търсене на клиент
 • Табличен преглед на клиенти

Критерии за търсене

 • Лично име на клиент
 • Фамилия на клиент

Таблично представяне на данните

 • Лично име
 • Бащино име
 • Фамилия
 • ЕГН
 • Номер на Лична карта
 • Дата на издаване на Личната карта
 • Институция издала Личната карта
 • Адрес на клиента

Визуален изглед от модула

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!