Навигация
Новини

Новини

02. 04. 2018

Завърши разширяването на спектъра на поддържани версии на Microsoft SQL бази данни. От PurPur 3.3.1, освен SQL Server 2000 се поддържат и следните версии:

 • SQL Server 2008 R2;
 • SQL Server 2012;
 • SQL Server 2014;
 • SQL Server 2016.

08. 10. 2017

Екипът на PurPur разшири функционалността на PurPur, като във версия 3.3.1 предоставя допълнителна възможност при изкупуване на материали от физически клиенти, да може да се даде допълнително описание за изкупения материал в свободна форма.

27. 05. 2014

Версия 3.3 вече е достъпна на нашите клиенти.

Екипът на PurPur предоставя и Демо версия на PurPur 3.3 включваща всички направени промени. Демо версията е предоставена за свободно сваляне в страницата Сваляне на сайта.

Може да се запознаете с пълния списък на направените промени за версия 3.3 от файла Changes_log_PurPur_ver3_3.txt.

07. 10. 2013

Приключи разработаването на трети етап от предвидените промени за версия 3.x на PurPur. Версия 3.2 вече е на разположение на нашите клиенти.

Екипът на PurPur разработи паралелно и Демо версия на PurPur 3.2 включваща всички нововъведения. Демо версията е предоставена за свободно сваляне в страницата Сваляне на сайта.

Пълен списък с направените промени за версия 3.2 може да видите във файла Changes_log_PurPur_ver3_2.txt.

Екипът на PurPur започва поетапно обновяване на цялостното съдържание на сайта, с цел актуализиране на описанието на PurPur.

16. 09. 2013

С настъпването на първия учебен ден завърши разработването на втори етап от предвидените промени за версия 3.x на PurPur.

Екипът на PurPur разработва паралелно и Демо версия на PurPur включваща, всички нововъведения. Демо версията, ще бъде предоставена за свободно сваляне, след завършване и на последния трети етап.

Също след приключване на трети етап, описанието на PurPur в сайта, ще бъде актуализирано.

Пълен списък с направените промени за версия 3.1 може да видите във файла Changes_log_PurPur_ver3_1.txt.

01. 09. 2013

Екипът на PurPur предоставя възможност на своите бъдещи клиенти онлайн да зададат своите въпроси, свързани с PurPur.

Екипът ще бъде на разположение през работните дни от понеделник до петък в часовия интервал между 9.30 - 17.00 ч.

19. 08. 2013

Завърши разработването на първи етап от предвидените промени за версия 3.x на PurPur.

Поради засиления интерес към нововъведенията, екипът на PurPur взе решение да подготви отделна версия на програмата при приключване на всеки от упоменатите три етапа. Това е причината да предложим на клиентите си версия 3.0 на PurPur.

Пълен списък с направените промени за версия 3.0 може да видите във файла Changes_log_PurPur_ver3_0.txt.

09. 08. 2013

Съобразно законовите изменения и изисквания съгласно разпоредбите на Министерството на околната среда и водите на Република България за управление на отпадъците и опазване на околната среда, се налага промяна в предоставената от нас система за изкупуване на вторични суровини и материали - PurPur.

Промените, които ще бъдат извършени в структурата на PurPur са следните:

 • Разширяване на модул Материали;
 • Нов модул Юридически Клиенти;
 • Нов модул за изкупуване на материали от юридически лица;
 • Допълнителнителни справки за анализ на извършената дейност с юридически лица.
Всички промени, ще са в сила от следващата версия на PurPur - 3.0. Разработването й, ще се извърши на три етап.

Етап I

 • Разширяване на модул Материали съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците на Министерството на околната среда и водите.

  В резширения модул всеки материал, ще се идентифицира с уникален шест цифрен номер, наименование, предназначение за изкупуване от физически или юридически лица, както и дали материалът е опасен и др.

  В допълнение на промяната на характеристиката на материалите, ще се промени и:
  • табличното им представяне;
  • филтрите за тяхното търсене;
  • всички възможности на модул База данни, отнасящи се до представянето на материалите;
  • всички генерирани от PurPur документи, с допълване на номера на материала към вече съществуващото наименование в тях.

 • Нов модул Юридически Клиенти.
  Модулът за Юридически клиенти, ще предоставя възможност за въвеждане на данните на юридическите клиенти. Една част от тях са: Булстат, наименование на фирма, адрес, МОЛ и др.

  Модулът, ще предоставя обичайните операции и представяне:
  • операции - създаване, редактиране, изтриване и търсене;
  • таблично представяне;
  • филтри за търсене.

  За цялостна подръжка на преносимостта на базата данни, ще се променят и всички възможности на модул База данни, отнасящи се до представянето на юридическите лица.

Етап II

 • Нов модул за изкупуване на материали от юридически лица.

  Модулът, ще поддържа всички възможности на модул Изкупуване, съобразен за юридически лица. В него, ще се издават Приемо-предавателни протоколи, както и няма да се удържа 10% данък.

Етап III

 • Допълнителнителни справки за анализ на извършената дейност с юридически лица.

  Този модул, ще предоставя справки наподобяващи текущите справки от модул Справки, но представляващи анализ на извършената дейност с юридически лица.

11. 04. 2013

Завърши разработването на демо версията на PurPur. Целта на тази разработка е да се предостави възможност на бъдещите ни клиенти, да преценят сами достойнствата на предоставяния от нас продукт, както и дали той ще им е от полза в тяхната дейност.

Демо версията на приложението е предоставена за свободно свялане в страницата Сваляне на сайта. На същото място може да се намерят особеностите на PurPur Демо.

04. 04. 2013

За предоставяне на по-голямо удобство на всички наши бъдещи клиенти, екипът на PurPur взе решение, да стартира разработването на прототипна демо версия на PurPur. С нейна помощ, всеки желаещ, ще може сам да се увери във възможностите на системата и да разгледа нейните функционалности. По този начин, ще имате удобството, сами да прецените дали предлагания от нас продукт, ще е от полза за Вашия бизнес и дали всички Ваши нужди свързани с него могат да бъдат автоматизирани с PurPur.

Демо версията, ще демонстрира, всички възможности на приложението, с единственото ограничение, че въведените данни в системата, няма да се съхранят след приключване на работата с PurPur.

Демо версията на приложението, ще бъде предоставено за свободно свялане в страницата Сваляне на сайта.

01. 04. 2013

Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

06. 08. 2012

Нова версия 2.7 на PurPur с добавени графични справки за извършена дейност за различни периоди.

 • Справка за извършена дейност за година - с тази справка може да се анализира извършената дейност за година по месеци. За всеки месец се представя количеството изкупени материали, както и сумата. Предоставя се възможност за сравнение на извършената дейност по години.
 • Справка за извършена дейност за месец - представя извършената дейност от изкупвателния пункт за месец по изкупени материали по количество и сума.
 • Справка за извършена дейност за седмица - предоставя обобщена информация за изкупени материали за седмица по количество и суми.

18. 07. 2012

Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е в интернет на адрес purpur.hit.bg.

06. 06. 2012

Нова версия 2.6 на продукта с добавени графични справки.

20. 04. 2012

Променен е интерфейсът на PurPur. Новият интерфейс наподобява стила на MS Office 2007, известен под наименованието Ribbon.


Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!