Навигация
Модул Юридически клиенти

Модул Юридически клиенти Модул Юридически клиенти управлява клиентите, които предават вторични отпадъци в изкупвателния пункт и представляват юридически лица. Чрез модула се предоставя възможност за управление и манипулиране на базата от юридически клиенти. Модулът представлява част от ядрото на системата (допустимо е да бъде опционален, в определени случаи).


Възможности на модула

Характеристика на клиент

 • Наименование
 • БУЛСТАТ
 • Адрес
 • М.О.Л.

Базова функционалност

 • Добавяне на клиент
 • Редактиране на клиент
 • Изтриване на клиент
 • Търсене на клиент
 • Табличен преглед на клиенти

Критерии за търсене

 • БУЛСТАТ
 • Наименование на клиента

Таблично представяне на данните

 • Наименование
 • БУЛСТАТ
 • Адрес
 • М.О.Л.

Визуален изглед от модула

Информация - PurPur

PurPur Последна версия: 3.3.1
От дата: 08.10.2017


Модули


Новини

02. 04. 2018
Разширен е спектърът на поддържаните версии на Microsoft SQL бази данни от PurPur 3.3.1. (Подробности)
08. 10. 2017
Налична е новата версия на PurPur 3.3.1, с разширена функционалност. (Подробности)
01. 04. 2013
Сайтът на ПОкупко-ИЗКупвателния софтуер - PurPur, вече е лесно откриваем в интернет с www.google.bg.

Още новини

Статистика

Locations of visitors to this page

BGtopchat-image
Задайте ни въпрос!